Gebyrer og tillæg

Her er en oversigt over gebyrer:

Affaldshåndtering

Parkering

Miljøtillæg

MILJØGEBYR:

Miljøgebyret skal dække de, efterhånden temmelig omfattende omkostninger, vi er pålagt ud fra et lovgivningsmæssigt krav og et samfundsansvarligt hensyn.

Vi skal alle yde et bidrag for at værne om vores miljø, og dette vil vi hos Snedkerservice.dk gerne tage del i. Derfor bruges hvert år mange ressourcer på at være så skånsom som mulig med de miljøbelastninger det medfører at drive håndværksvirksomhed.

Der er specifikt tale om omkostninger til bl.a.:

  • Efterlevelse af miljøgodkendelse samt miljølovgivningen
  • Miljøgebyrer, som vi bliver pålagt af transportfirmaer og kurerer.
  • Miljøgebyrer og punktafgifter begrundet i miljømæssige hensyn, som vi bliver pålagt af vores vareleverandører.
  • Brugen af genanvendelig emballage, papirtape og fyld, der medfører højere omkostninger for os.
  • Korrekt sortering af store mængder affald i henhold til lovgivningen.
  • Bæredygtig strøm og CO2 afgifter.

Alle ordrer er 1. november 2023 belagt med et miljøbidrag som nedenstående:

– Fakturaer fra kr. 0,00-10.000,00 ekskl. moms, miljøgebyr på kr. 100,00 ekskl. moms pr faktura.

– Fakturaer fra kr. 10.000,00-25.000,00 ekskl. moms, miljøgebyr på kr. 190,00 ekskl. moms pr faktura.

– Fakturaer fra kr. 25.000,00-100.000,00 ekskl. moms, miljøgebyr på kr. 750,00 ekskl. moms pr faktura.

– Fakturaer fra kr. 100.000,00-1.000.000,00 ekskl. moms, miljøgebyr beregnes med 0,6% af det samlede fakturabeløb ekskl. moms pr faktura.

Miljøgebyret indeksreguleres hvert år pr. d. 1. maj.

Miljøbidraget er beregnet og sandsynliggjort ud fra de miljøomkostninger, som Lomax samlet set årligt forventer at afholde.
Disse miljømæssige omkostninger dækker over: